Regelcommitee - KEMEEL.com

Hoi,

Het forum van KEMEEL.com is gesloten. Wel kunnen de archieven nog geraadpleegd worden om oa discussies over Goden en mindere Goden te duiden!

In deze discussie

Regelcommitee

edited augustus 2010 in Uitstapjes
Hallo medekemeele,

iech begin mich toch un bitsje te sjarrenere aon ut gebrek aon intiatief bij uzze groep. Ut zuut dernaoroet dat ver veur ut iers in jaore gein kemeeleweekend of kemeelevriedag hubbe en persoenlijk vin iech dat erg jaomer.

Iech hub uns dereuver naogedach en bedach mich toen dat ut weluns un idee kin zien um pér jaor een "regelcommitee" op te zette met 3 of 4 kemeele die dat jaor verantwoordelijk zien veur ut regele vaan kemeelevriedag en kemeeleweekend. Uiteraard geit dit allein mer es eederein ut eins zouw zien met dit principe.

Gere zouw iech uuch meining heijeuver wille huure, ut is de bedoeling um un bitsje te brainstorme um te veurkaome dat alles un bitsje doet begint te blooje...


Check:
- sjepoo
- knook
- kenarie
- zweegel
- babs
- johan
- jala
- tuut
- iesche
- tosti
- pum
- poemba
- bies
- doc
- flup
«1

Reacties

 • edited november -1
  Veur,
  mer tbh, dit jaor velt der vaan miech nix mie te verwachte. Ver zalle alle tied nuudig höbbe veur t hoes en boete dat bin iehc al door men vakantiedaog heen. Maw, gein oktoberfest, vakantie of centerparcs :(
  2011 wel iech bes onderdeil zien vaan t comité 8)

  cheers,
  Knook
 • edited november -1
  Agree.

  Weet van mezelf dat ik idd niet de eerste ben die iets begint te regelen. Met een paar man gaat zoiets idd makkelijker. Dus als we idd met 3/4 man zijn, ben ik daar zeker een voorstander van. Zeker nu ik hierboven woon neem ik extra graag vrij voor kemele-evenementen en die moeten niet door gebrek aan initiatief verloren gaan.
 • edited november -1
  Bin ut d'r aoch met eins.

  Veur miech zit ut d'r deenkelijk aoch neet mie in um dit jaor nog get te goon doen, dus iech wil miech alvas besjikbaar stelle um Knook te hellepe veur volgend jaor :)
 • edited november -1
  Absolute check! Ich hob unne tied geleije ut idee vaan Oktoberfest ingesjote, mer door ut kaope vaan un hoes (etc) is ut mich weijer aoch de door gesjote... Tied veur actie!

  Op ut momint is ut aoch veur mich noch eve druk, mer eind dit jaor / volgend jaor steil ich mich aoch verkiesbaar! ;)

  PS. Vraog Tosti uns, dee heet wienig te doen op ut momint... :D
 • edited november -1
  Bitsje late reactie, mer noe keump ut topic wel weer hoeg te staon en deenk eederein d'r aon um te reagere.....


  iech bin iig veur!
 • edited november -1
  Agreed

  zoe te zien zoewiesoe al un mierderheid gezeen dat Bies t heij oach al mit eins woar.
  Hubbe ver nog un paar stumme nudig of goon ver us al mit de praktische invulling bezighouwe?

  If I may:
  - dit joar nog un kemcom?
  - 3 of 4 maan. 3 is sneller beslissinge numme. 4 maan is mier creativiteit en minder werk per maan.

  Es ver daan toch bezig zien:
  1: joa
  2: 3 maan

  ps: mss get enthousiast noa mn vekantie. Mer de mos get inhoole he ;) !
 • edited november -1
  Gooje input! :)

  Punt is wel zjus dat eederein ut dermet eins mot zien, aanders heet ut weer zjus geine zin. Jaomer dat der genog lui zien die heij regemaotig kieke en zelfs aoch poste mer hun meining heijeuver links laote ligge.

  Naor mien meining kinne ver ut pas inriechte op ut momint dat eederein ut dermet eins is. Zal aanders uns unne mail sture naor de lui zonder meining.

  3 maan liek miech aoch prima jao :)
 • edited november -1
  check!

  ow en ich bin ut gans mit beide punten eins!
 • edited november -1
  sorry un bitje laat mer met eens
 • edited november -1
  iech bin ouch zeker veur, iech wel bes ouch wel un deil zien vaan ut comitee,

  punt wiekent weg:
  der is wel 1 deenk wat aanders is es 5-6 jaor geleije dat ut gewoen steeds lestiger weurt veur eederein um same un wiekend vrij te kriege. eederein werrik noe (goon trowwe-höbbe kinder-hoes verbowwe ).
  dat zien dinger wat ut lestiger maak.

  punt kemele vriedag:
  te lang geleije en dat moot toch wel te regele zien

  groetjes iesche
 • edited november -1
  Tuut" said:

  sorry un bitje laat mer met eens
  yup :)

  Dit jaor nog kemcom: Vin ut prima...
  Aontal maan: 3

  Mot wel ff zigge dat iech venaof 1 september weer eedere vriedag les hub in Breukele (beij Utreg), dus es ut kemelevriedig weurt bin iech zoewiezoe later...
 • pumpum
  edited november -1
  Iech bin ooch veur.

  Iech dink dat dit joar wel nog kemeeluhdaag kin weuruh gehouwuh bv in de moand November.

  Kemeeluhweekend weurd al get meuilijker dit joar. Kinnuh misjien ooch begin volgend joar en eind volgende joar un kemeeluhweekend houwuh um de schade vaan oageloapuh joar in te hoaluh.:B

  Misschien is ut ooch un idee um maandelijks gezamelijk eederein te sparen op un rekening en doar get vaan te organiseren zodat dr gein problemen koomuh euver de financiele middelen en wee neet kinnt krijg zn geld trok.
 • edited november -1
  pum" said:

  Iech bin ooch veur.

  Iech dink dat dit joar wel nog kemeeluhdaag kin weuruh gehouwuh bv in de moand November.

  Kemeeluhweekend weurd al get meuilijker dit joar. Kinnuh misjien ooch begin volgend joar en eind volgende joar un kemeeluhweekend houwuh um de schade vaan oageloapuh joar in te hoaluh.:B

  Misschien is ut ooch un idee um maandelijks gezamelijk eederein te sparen op un rekening en doar get vaan te organiseren zodat dr gein problemen koomuh euver de financiele middelen en wee neet kinnt krijg zn geld trok.
  Amen!
  Klink inderdaad prima, kemeelevriedag dit jaor nog en kemeeleweekend begin volgend jaor (en ev. eind 2011 nog uns :).

  En wat dun 2de idee betref: Contribusie Rules! (Toch babs?)
  Mer ut liek miech idd een prima idee, eeder maond get vaan 15 euro ofzoe op een rekening storte, kinse met internetbankiere meekelijk instelle.
 • edited november -1
  @Sjepoo: amen!

  prima plan, euver ut bedraag mot noch eederein zich mer oetspreke, mer ich bin neet tege 15 euro per maond...
 • pumpum
  edited november -1
  Es ste wills spoaruh moot ooch eederein mit doen en neet maar de helft vaan de luij. dus eederein moot ff zn mening geven om 15 euro te spoaruh.

  Kemeeluh daag bin iech in princiepe veurstander eind oktober / begin november. Misjien is ut leuk um kemeeluhdaag neet in mestreech / valkenburg te houwuh maar in belsj. (Oostende / Gent mit un euvernachting. Tegenwoordig rond dee periode kos un euvernachting neet veul of misschien zelfs in duitsland in oktober (oktoberfestuh in gans duitsland)
 • edited november -1
  Vinn die 15 euro gein probleem.
  Tis echter natuurlijk wel zoe dat d'r altied wel 1 of 2 maan zien wat neet kinne. Die motte daan natuurlijk wel weer zelf beij goon hawwe wieveul dat ze euvergebook hubbe en dus nog te good hubbe.

  Mien veurkeur geit oet um dit jaor de kemeelevriedag op unne zaoterdag te hawwe. Kreijg deenkelijk gein vrij mie.
 • edited november -1
  Kemeelezaoterdag? Prima :)
  Pum zun idee zeen iech aoch wel zitte eventueel mer daan zitte ver zjus met vervoer...Treine weurt daan al get lestiger natuurlijk.

  Tosti heet euverigens al geopperd um un rekening ter beschikking te stille en de bookhauwing te doen. De spaors een soort vaan "tegoed" op dus esse neet met kins goon daan blijf dat stoon veur unne volgende kier.
 • edited november -1
  Es d'r un euvernachting beij zit daan is ut veur miech gein probleem um te reije huur :)
 • edited november -1
  zweegel" said:

  Es d'r un euvernachting beij zit daan is ut veur miech gein probleem um te reije huur :)
  shotgun! ;)
 • edited november -1
  Vissersboot!
 • edited november -1
  Komplimente veur de animo!
  €15 regeling = prima.

  Belsje kust/duitsland op zoaterdag vin ich un super idee!
  Hou aub rekening mit 14-21 okt: bin ich der neet :) (en ger hub unne transl337or nudig bij uzze oosterbuure dus ;D )

  Kom luij: ff uuch ok doorknalle en ver kinne deze zier vruchtbare post metein doorzette in un definitieve regeling mit financiën én organisatie solide geregeld! Good bezig!

  8)
 • edited november -1
  €15 is akkoord, mer ipv belsje kus zeen iech liever enne gooie LAN ploatsvinde :)
 • edited november -1
  knook" said:

  €15 is akkoord, mer ipv belsje kus zeen iech liever enne gooie LAN ploatsvinde :)
  Vind € 15,- oach good mits der een beheerder op de rekening kump.

  Ut idee vaan knook zeen iech wel zitten. Kin uns vraogen of ver een vestiging mage gebreuken vaan MIK veur un LAN.
 • edited november -1
  Laote ver hiel eve ontopic blieve svp.
  Bin al met Rik bezig euver unne LAN, wersjijnlijk bij miech toes mer info daoreuver kump nog :)

  Nog een paar reacties (bies,doc,flup) en eederein is compleet.
  Daan kinne ver wat miech betref aoch nog un commitee aonstille veur dit jaor.

  @Poemba: Tosti heet zich al geopperd es beheerder vaan die rekening en had der aoch al prima ideeje veur :)
 • edited november -1
  € 15,- is akkoord
 • edited november -1
  Allemaol goot werk.
  Goot um te zeen dat zo veul luij actief bezig zin gewes terwijl doc ich hel gezoo... geskate hubbe.

  Btw kemeelezaoterdag ipv kemeelevriedag is un prima idee deenk iech. Stuk mekelijker um d groep wiet bie-in te kriege daan.
 • docdoc
  edited november -1
  Gooie plannen allemaol, euveral mit eins; 15 EUR regeling is prima. Hoop dat dr dit jaor nog unne kemele-zaoterdag geregeld kin weure.

  Pum had ut gistere aoch nog euver ein of aander all-inclusive hotel in Holland veur un paar nachten boe vanalles te doen is.

  Damn hub neet de litste post. :P
 • edited november -1
  Yo! Iech bin veur 15 euro regeling en kemelezoaterdag.
  Zal och uns kieke wat de meugelukheden zien veur un kemeleweekend.

  @Doc :P
 • edited november -1
  Zo lui, eederein heet gereageerd en is ut zoe te zien eins met ut principe.

  Wat betref volgend jaor, kinne ver de ierste 2 lui aonhauwe die zichzelf geopperd hubbe um KemCom 2011 te vurme, te wete Knook en Zweegel. Daorneve hubbe ver dus nog 1 iemes nuudig dee met wel doen! (Feel free um te reagere ;))

  Ut liek mich aoch verstendig um ut financieele gedeilte vaanaof volgend jaor in te laote goon, daan heet Tosti aoch nog get tied um zich te bedinke wie her ut precies wil regele.


  Iech zal eve un apaart topic aonmake veur KemCom 2010, boe iech zelf wel deil vaan wil oetmake. Dit zal dus betrekking hubbe op Kemeelezaoterdag en missjiens op KemeeleWeekend begin 2011, dat lik eve deraon wie ver de euverdrach doen per jaor. (Esse in Februari/Maart bv urges naortouw geis, mosse dat in oktober/november al goon regele)
 • edited november -1
  prima, mer ich steil mich dit jaor tevens besjikbaar :)
Sign In or Register to comment.