Verslaag 3de KPT-open - KEMEEL.com

Hoi,

Het forum van KEMEEL.com is gesloten. Wel kunnen de archieven nog geraadpleegd worden om oa discussies over Goden en mindere Goden te duiden!

In deze discussie

Verslaag 3de KPT-open

edited juni 2011 in Sport
Keump uiteraard aoch nog op de site te staon. Mer alvas mer heij geplaots. Vuer de facebook gebruikers; KPT op facebook
Heij staon aoch de foto's, mer die komme uiteraard aoch nog op de KPT.kemeel.com site te staon, weet allein nog neet wienie.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Vriedag 27 mie waor ut weer zoewiet, alweer de 3de KPT vaan 2011. Dit kier neet op de zaoterdag mer op vriedag umtot de 28ste de CL-finale tusse Barcelona en Real Madrid waor. Um 14:00 ’s middags waore daor de ziekte vaan Nicolle (Leaderbaord aonvoerster) nog met 17 luij euver. Jaommer, mer nog altied genog um te speule. Um 18:00 zaote veer esnog op 19 luij doordat Iesche en Wilco toch hadde beslote um mit te doen. Sjepoo zow eigeluk neet mit doen, mer deeg de organisatie un plezeer door es 20ste toch aon te sjuuve. Volle bak dus. De titelverdediger van de 2de KPT waor wel aonwezig, mer de aonvoerster vaan ut Leaderbaord neet. Dus ut zow zoemer kinne sien tot nao deze aovend d’r unne neuij nummer 1 zow sien.Rond haaf 9 woord begonne mit de volgende speulers;

Taofel 1: Wilco, Stefan, Zweegel, Tuut, Kim, Doc, Kenarie, Maruschka, Knook, Johan

Taofel 2: Sjepoo, Flup, Jala, Mandy, Babs, Tosti, Bies, Jeroen, Pum, Iesche.

Aofwezig waore: Nicolle, Dominique, Simone en Romain.Aongezeen d’r 20 luij mit deege waor de preizepot aoch hielemaol gevuld. En € 200,00 woord verdeild onder de biste 4 speulers. 1ste plaots € 90,00 2de plaots: € 60,00 3de plaots: € 30,00 4de plaots: € 20,00Ut ierste oor waor d’r neet ech get spannends gebeurd en dus eederein deeg nog mit. De beginstack vaan 10.000 punt waor links en rechs wel get gesloonke, mer op aandere plekke uiteraard aoch gestege…. Nao de pauze waor un opmerkelijk momintsje vaan uzze Hollender. D’r weurd ingezat door Kenarie en Maruschka is de einige die callt. Nao de flop weurd weer gebet door Maruschka en Kenarie callt. Nao de turn geht Maruschka allin, Kenarie deenk ff nao en callt. Kenarie liet sien had sien en heer heet 10-2 roete op han. Maruschka liet KK sien. De 2 outs die Kenarie nog heet is un extra 10 aongezeen op de flop aoch al een 10 is gevalle of eventueel een 2 veur 2 pair. Maruschka steht d’r echter zier good veur. Op de River maak Maruschka de straot en helaas kint Kenarie weer trug naor hoes.Knook verleerd un groet deil vaan siene stack aon Zweegel. Op de flop raise Knook naor 2000. Zweegel callt. Turn un liege kaart. Zweegel raised 2000 en Knook callt. River. Allebei check. Zweegel liet A9 sien en heet een paar aose, Knook liet K9 sien, veur un paor keuninge. Helaas veur Knook dus neet genog.Aon de aander taofel geht ut aoch lekker. Sjepoo mit unne relatief kleine stack geht Allin nao de turn. Jala callt. Jala liet direc sien tot heer al un straot heet geht. Sjepoo hoof echter nog mer 1 harte veur de flush te hitte. De River…… un harte. Sjepoo dubbelt.Knook heet geine zin um vreug naor hoes te gaon en wult sien fishes trug kriege, of dat noe vaan Zweegel is of vaan unne aandere, dat maak neet oet. Nao de flop bet Knook 2000. Stefan gooit weg en Zweegel callt. Nao de turn deenk Knook neet mie te kinne verlere en gooit sien litste fishes naor ut midde. Zweegel twiefeld un tiedsje en gooit weg. Zoe heet Knook alweer de hilf van sien verlore fishes trug. Aongezeen Knook nog altied vind tot heer neet genog fishes heet geht heer allin nao de flop vaan 6K2. Heer weurd gecalled door eine (helaas weet iech neet mie door wee). Knook liet K6 sien, “de caller” liet KJ sien. Op de turn vult een A en op de River maak Knook de Full House mit nog een 6. Noe speult Knook bove ut gemiddelde en kint heer get rustiger aon gaon doen.Mit nog 19 luij in ut speul deenke Iesche, Bies en Jala d’r get aon te motte doen. Bies geht allin mit 7800 punt. Jala, mit minder punt called en Iesche deenk unne groete slaag te kinne slaon en called aoch. De kaarte weure opgedraaid:

Bies: 55

Jala: AJ sjuppe

Iesche: AK

Odds Preflop: Bies 43%, Jala 25% Iesche 31%

Flop: 8h 10r Qh

Odds flop: Bies 47%, Jala 26%, Iesche 22%

Turn: 6k

Odds Turn: Bies 71%, Jala 17%, Iesceh 12%

River: 6h

Bies pak unne relatief groete pot en gooit Jala d’r oet op unne 19de plekDe volgende dee de KPT mot verlaote is Doc. Sien A8 kin neet op tege de A6 vaan Zweegel. Zweegel maak op de turn de nut-flush en veur Doc is geine out mie besjikbaar en heer kint zich dus gaon vooge beij Kenarie en Jala. Pum dee siene draai deze aovend mer neet kint vinde, vind eindelijk gooij kaart. Heer gooit sien litste 2475 punt naor ut midde en weurd direc gecalled door Flup. Pum liet KK sien en verdubbeld.Mit nog 6100 punt vind Pum ut tied weure um nog ins te dubbele. Bies called en Mandy aoch. Echter Mandy heet nog mer 5725 punt dus d’r is unne site pot veur Pum en Bies vaan 750 punt. Pum liet AK sjuppe (29%) sien, Bies 77 (20%) en Mandy KK. (50%).

De flop: 10h 6s Jk. Odds: Pum 31%, Bies 10%, Mandy 58%.

Turn: 9k Odds: Pum 17% Bies 14% Mandy 69%

River: 5s.

Heij door tripled Mandy en de sidepot geht naor Bies en mot d’r aofsjeid genome weure vaan Pum op unne 17de plek.Iesche geht nao unne flop vaan 5 10 6 allin mit 4100 punt. Flup deenk ff nao en called. Iesche loet J 10 sien en Flup 10 8. Op de turn keump un 2 en op de River J. Iesche dubbelt. Vlak nao deze hand metein weer actie op unne flop en turn vaan 5 2 9 10 sjuppe deenk Bies te winne. Echter is ut Mandy die roet in ut ete gooit. Bies heet un sjuppe 3 en Mandy un sjuppe Q. Mandy wint de pot vaan ongeveer 15k. Bies ligt d’r oet.Helaas is de hand neet bekind, mer de volgende dee d’r oet vluug is de winnaar vaan de 2de KPT, Wilco. Knook heet de betere hand en pik snel de fishes vaan Wilco in. Tuut is de volgende dee helaas neet kint winne, Maruschka heet de betere hand. Missjiens perfecte momint veur Tuut, aongezeen vlak naor sien oetsjakeling bleik tot ut beer op is. D’r is fleenk doorgezope en ut tunneke vaan 30 liter is d’r helaas al doorheen. (note to myself: volgende kier tunneke vaan 50 liter pakke). Nao ff de optie bekeke te hubbe weurd beslote ut mer te doen zonder beer en degene die nog de stad in wulle weure door Tuut aofgezat.Mit of zonder beer, d’r zal toch unne winnaar motte komme. Flup wult nog mit de stad in en geht allin. Umtot Tosti dit in de gate heet called heer. Echter liet Flup AA sien. Tosti sien KJ sien heij neet tege opgewasse. Flup regelt tot Iesche heum toesbring. Uiteraard sien door oetsjakelinge aon de taofels af en tow luij gewisseld, mer dat is helaas neet beij gehauwe gewoore. De volgende dee ut strijdtoneel mot verlaote is Jeroen H. De mies constante speuler vaan de aofgelaope toernooie, tot noe touw eedere kier de finale taofel gehaold, lup tege de boeren van Flup op..Flup veult zich sterk en geht niks mie oet de weeg um de euvewinning vaan de 3de KPT vaan 2011 op siene naom te sjrieve. Naotot alle kaarte op taofel ligge ( 7s 8s 9r 4h 10k) geht heer allin. Mandy deenk betere kaart te hubbe daan Flup en called. Helaas veur Mandy liet Flup QJ sien. Un straot 8 9 10 J Q. Mandy bleik allein de J te hubbe, aoch un straor mer helaas lieger. Mandy hilt nog 1200 punt euver. En Flup is chipleader nao deze wins.Sjepoo heet dit jaor vaan de KPT nog neet de verwachtinge woer kinne make, veurig jaor waor heer euveral winnaar (helaas toen nog zonder pries). Deze KPT wult heer toch in punt gaon pakke. Sjepoo vind un nette hand en gooit preflop 5500 punt naor ut midde, Knook deenk un betere hand te hubbe en maak d’r 10.000 vaan. Mandy hoop mit deze hand toch nog een aantal punten binne te sleipe en called. Sjepoo deenk ff-kes en beslut toch mer te callen en is aoch allin. Knook kreig nog een aontal punte trug en d’r weurt unne side-pot vaan 3600 punt gemaakt veur Mandy. Ze laote alledrei de kaarte sien;

Sjepoo: KJ roete

Knook: 55

Mandy: 74 harte

Flop Ar3r4s, heijdoor steht Knook momenteel nog veur, mer d’r sien nog genog outs veur beide tegestanders.

Turn: 2r, Sjepoo raak de Flush en kint allein nog verslage door een 7 of 4 (FH Mandy)

River: 5.

Knook raak wel nog de set, mer dat is helaas neet genog. Sjepoo wint de pot en sjakelt Mandy oet op un 12de plek.Kim is de volgende die in ut ziech vaan de finale-taofel strand. De hand vaan Zweegel waor sjus get beter es die vaan heur. Ze kreig wel nog een klein applausje veur heur prestatie, mer helaas veur heur bleif ut daor aoch beij. Esof ut zoe mos sien is de volgende dee sien hand zuut sneuvele Sjepoo. Op taofel lig: 4 5 2 A 8. Sjepoo deenk de biste hand te hubbe, mer helaas heet Flup 33 op han en pak Flup de pot. Sjepoo weurt 10de, sjus boete de finale taofel en de punte.Um 00:00 begint de finale-taofel mit de volgende persoene: Maruschka, Stefan, Zweegel, Johan, Tosti, Flup, Iesche, Babs en Knook. Ut is op dit momint daan aoch al duudelijk tot Maruschka de ier heet um biste vrouw te sien. En heijdoor aoch alvas heure pries euverhandig kreig. De Tosti killer vaan deze ronde is Stefan. De K9 vaan Tosti kinne neet op tege de AJ vaan Stefan. Flop 9 3 J, Flop A, River 7. Exit Tosti, de litste dee zonder punt de KPT verliet (deze ronde daan).De volgende hand geht tusse Iesche en Zweegel. Iesche geht allin tege Zweegel. Iesche liet JQ dien en Zweegel draait 99 um. De flop: K 4 A Zweegel steht nog veur. Mer nog veul outs veur Iesche. Op de turn keump daan aoch eine vaan de outs. Un Q. Zweegel kint de pot allein nog pakke es de River un 9 weurd, mer helaas d’r weurd un A gedraaid.Vaan Babs hubbe veer d’r toernooi eigeluk mer wienig gezeen en nao naovraog bleik tot heer rustig aon heet gedaon en af en tow get chips heet ingepik vaan sien medespeulers. Nao unne flop vaan 9 10 Q sien allein Flup en Babs nog aon ut speule. Mit op de turn un 5 en op de River un 9 deenk Babs de pot te kinne pakke mit K10. Helaas veur heum heet Flup een set 9s en is heet aoch oetgesjakeld. Mit de 8ste plek pak heer wel de sien ierste 2 punt veur ut leaderbaord.De blinds sien ondertusse 800 – 1600 es Maruschka K10 vind en heur litste chips naor ut middesjuuf. Flup called en Knook deenk nog een beter hand te hubbe es Flup en geht All-in mit 10.200. Flup deenk nao en called. De kaarte weure opgedraaid

Maruschka: K10 Flup: QJ Knook: Q9

Flop: 6 9 A Knook steht op dit momint veur

Turn: 10. Maruschka steht noe veur.

Op de River keump un 5 en de pot is veur Maruschka. Umtot Knook sjus get mie had, hilt heer nog 700 punt euver.De volgende hand is Knook Blind en mot dus sien litste 700 punt inzitte ongeach welke hand heer heet. Johan vind echter un gooij hand en wult allein tege Knook speule en geht mit 9300 punt all in. Zweegel vind pockets en called. Es de kaarte gedraaid weure bleik tot Knook echter aoch pockets op han heet naomelijk QQ. Johan liet AQ sien en Zweegel 55. De flop gooit echter al metein de roete vaan Knook in es d’r een A keump ( en 2 3) Op de turn keump un 7 en de River is een 8. Johan wint unne leuke pot en helaas veur Knook zit sien KPT-avontuurtje dit kier weer d’r op, op un 7de plek en 4 punt veur ut leaderbaord.De groetste pot vaan de aovend weurd gewonne door Iesche. Ut betref unne pot vaan ongeveer 40k tege Zweegel. Iesche is Allin en Zweegel called.

Zweegel heet AQ en Iesche AJ. Op de flop: J K 7. Nog genog outs veur Zweegel, mer Iesche steht wel nog steeds veur. Turn een 4 en de River een 3 stille de pot wins veur Iesche zeker.Beij Blinds vaan 1000-2000 vind Johan tot heer aoch mer ins mot euvergaon tot atie es heer AK vind. En heer geht allin veur 4500. D’r weurd gecalled daor eine (Helaas gein idee mie door wee). “De caller” liet A5 sien. Flop A 3 7, Turn Q, River: 8. Johan verdubbeld.Preflop geht Zweegel allin veur sien litste 8300 punt. Iesche called en Maruschka aoch. De kaarte weure nog neet ope gelag aongezeen Iesche en Maruschka nog tege elkaar kinne inzette. Nao de flop vaan KQ3, bet Maruschka 8k. Iesche gooit aof. Zweegel draait zien A10 ope en Marushka liet AJ sien. 69% winskans veur Maruschka nao de flop. Turn: Q. Zweegel heet nog nog 7% kans im te winne en d’r is 23% kans op splittpot. De River: 5. Zweegel verleerd en mot sien stack aofstaon aon Maruschka. Veur de meuijte kreig heer sien ierste 6 leaderbaord punte.Es de blinds ondertusse 1300 – 2600 sien mot Johan actie ondernumme um neet de bubbleboy te gaon weure. Heer gooit sien litste 2100 punt daan aoch naor ut midde. Iesche en Flup calle.

Flop J 5 10. Flup wult Iesche weg hubbe en bet, 5000. Iesche gooit inderdaad sien kaarte weg. Johan draait KQ ope en Flup liet 86 sien. 83% winskans veur Johan nao deze flop. Turn 7. En een aontal outs veur flup. River een 6. Helaas exit Johan es Bubbleboy en 8 punt veur ut leaderboard d’r beij.Flup waor de ierste dee in ut geld d’r oet vloog. Sien 55 kos neet winne vaan de QJsuited vaan Stefan. Stefan zaog op de River sien hand un flush zuut weure. Flup nump 20 euro in ontvangs en kreig 10 punt veur ut leaderbaord.Aongezeen ut al laat op de aovend waor, eurke of haaf 2 sien de hand neet mie good beij gehauwe op ut litste. Kin iech allein nog mer vertille tot Stefan derde weurd doordat Iesche de betere hand had. Stefan maag neet klaoge, aongezeen heer de Tostikiller waor, 3de is gewaore maag heer hoeswaarts kiere mit 30 euro en unne sjoene sleutelhanger.De headsup tusse Iesche en Maruschka weurd door Maruschka gewonne. Ze wint aoch de pries veur biste vrouw en kreig ut envelupke mit 90 euro euverhandigd. Iesche dee op de 2de plek eindig kreig 60 euro mit naor hoes. Toch aoch zeker neet slech veur un aovensje pokere.Ondaanks heure aofwezigheid is Nicolle nog steeds aonvoerster vaan ut leaderbaord mit 28 punt. D’r ligge wel kapers op de kus. Johan steht 2de mit 24 punt en Flup sjus daor achter mit 23 punt. Daan komme 3 luij mit 20 punt. Deze tussestand is natuurlijk relatief aongezeen de biste 4 toernooi tille. Wel is ut zoe tot nog geine eine 3 kier punte heet gepak. Stefan en Tosti sien wel de enige die al 3 kier un finale taofel hubbe gehaold, mer aongezeen de nummer 9 sjus gein punt kreig. Hubbe ze allebeij aoch pas 2 kier punte gekrege.Tot zaoterdag 30 juli!!

Reacties

  • edited november -1
    Zo dat is voal werk gewees! Nog neet alles geleze mer respect!
    Leuk mit die odds en zoe :)

    Volgende kier live de odds geve, pak t veur mich un stuk beter oet:P
Sign In or Register to comment.