Review AA Kemeel - Millenium - KEMEEL.com

Hoi,

Het forum van KEMEEL.com is gesloten. Wel kunnen de archieven nog geraadpleegd worden om oa discussies over Goden en mindere Goden te duiden!

In deze discussie

Review AA Kemeel - Millenium

edited oktober 2003 in Voetbal
Beter laat es noets, heij daan toch nog unne review vaan de wedstrijd vaan aofgelaope zondag tege millenium!

De week vaan te veure woort al gezag tot veer ut meekeluk zouwe kriege tege dit neuij team. Dat waor ooch wel zoe, mer veer dachte d'r toch ech get te meekeluk euver. Veer komme door un dubieuze beslissing vaan de sjeidsrechter mit 1-0 achter. Onverdeend, want de ierste kanse woore toch ech veur us, ein vaan die kanse waor unne penalty wat Iesche mis sjoot! Volgende keir mot toch mer iemes aanders dee penalty numme..... Gelukkig zaoge veer op tied in tot veer neet mochte achter staon tege dit team. En veer ginge get beter voetballe, krege kanse genog. Mer millenium had bis unne gooije keeper. Gelukkig krege veer nog genog kanse en koste veer veur de rus nog 3 kier score, nog te wienig, mer ut begos eindelijk! Map de rus leep ut get beter! Doc heet in die hilf ut leech gezeen en gelierd wie heer mot score en heer heet in de 2de hilf unne loepzuuvere hatrick gemaak. Mit e bitteke geluk, dat wel, mer heer heet dat wel gedaon!!! De 2de hilf scoorde veer op ut litste pas ech good, veer hubbe sjus neet de dubbele ciefers gehaold en wonne 'mer'mit 9-1 dat had bis mie kinne sien!

Noe nog ff get opmerkinge!

Iesche: dee wult te gere score, en maak acties wat heer neet kint!
Kenarie: Waor weer de auwe, en heet laote sien tot heer veurige week unne off-day had
Zweegel: Is 2 kier hiel good oetgekomme en us dus gered vaan mie tege gaols
Tosti:] wit wie heer steekpasses mot geve, allein nog eve kieke op wee! (qua snelheid)
Babs: eigeluk niks op aon te merke, allein weer neet gescoord :P
Doc: 3 kier gescoord, zier netjes! Allein es heer mot wissele, MOT heer dat ooch doen!!!
Ratje: deeg dee mit ;) wult ooch te gere score
Jala: boe heer de conditie vandan haolt maag joost wete, motte veer heij Smurf veur bedaanke???

Alvas SUCCES veur de kommende week! Iech hoop wel vaan iemes un sms-ke te kriege wat ut gewaore is! Iech hoop tot geer zalt winne vaan de DRAGONS!!!

Tot euver 2 weke, daan bin iech d'r ooch weer bij!

Mzzls

en iech zal aon uuch deenke es iech aon ut zwumbad lig in spanje :B

CHEERS

en voetbal ze!

Reacties

 • edited november -1
  Johan' dateline='1066304425" said:

  Babs: eigeluk niks op aon te merke, allein weer neet gescoord :P
  Iemes mot toch verdedige es geer uuch allemaol klein Ronaldo-kes en Van Nistelrooykes waant? ;)
 • edited november -1
  Ratje: deeg dee mit wult ooch te gere score
  DOH!!!!!! blief diech mer uns achter stoon kreg der de sjeit vaan :P
 • edited november -1
  aofgelaope wedstrijd bin iech toch genog mit truk gerend! mos ins get mie fietsen! krijgste beter conditie vaan en daan kinste ooch op en neet renne :P
 • edited november -1
  Sjus, veer verdedigers kriege te wienig krediet! Ratje heet geliek! ;D

  PS. Wat betruf Jala mit die conditie, vin ich neet zoe gek esse mer in totaal 5 minute mit deis... (is gein kretiek op Jala, mie op ut wisselbeleid, mer dao h?bbe vur ut al euver gehad)
 • edited november -1
  iech vin tot die lies vaan kenarie mer ins good mot oetgewerrek weure! en tot veer daan um de 2 minute wissele ofzoe, mot wel iemes de tied beij gaon hauwe!!!
 • edited november -1
  Johan' dateline='1066304425" said:

  Beter laat es noets, heij daan toch nog unne review vaan de wedstrijd vaan aofgelaope zondag tege millenium!

  De week vaan te veure woort al gezag tot veer ut meekeluk zouwe kriege tege dit neuij team. Dat waor ooch wel zoe, mer veer dachte d'r toch ech get te meekeluk euver. Veer komme door un dubieuze beslissing vaan de sjeidsrechter mit 1-0 achter. Onverdeend, want de ierste kanse woore toch ech veur us, ein vaan die kanse waor unne penalty wat Iesche mis sjoot! Volgende keir mot toch mer iemes aanders dee penalty numme..... Gelukkig zaoge veer op tied in tot veer neet mochte achter staon tege dit team. En veer ginge get beter voetballe, krege kanse genog. Mer millenium had bis unne gooije keeper. Gelukkig krege veer nog genog kanse en koste veer veur de rus nog 3 kier score, nog te wienig, mer ut begos eindelijk! Map de rus leep ut get beter! Doc heet in die hilf ut leech gezeen en gelierd wie heer mot score en heer heet in de 2de hilf unne loepzuuvere hatrick gemaak. Mit e bitteke geluk, dat wel, mer heer heet dat wel gedaon!!! De 2de hilf scoorde veer op ut litste pas ech good, veer hubbe sjus neet de dubbele ciefers gehaold en wonne 'mer'mit 9-1 dat had bis mie kinne sien!

  Noe nog ff get opmerkinge!

  Iesche: dee wult te gere score, en maak acties wat heer neet kint!
  Kenarie: Waor weer de auwe, en heet laote sien tot heer veurige week unne off-day had
  Zweegel: Is 2 kier hiel good oetgekomme en us dus gered vaan mie tege gaols
  Tosti:] wit wie heer steekpasses mot geve, allein nog eve kieke op wee! (qua snelheid)
  Babs: eigeluk niks op aon te merke, allein weer neet gescoord :P
  Doc: 3 kier gescoord, zier netjes! Allein es heer mot wissele, MOT heer dat ooch doen!!!
  Ratje: deeg dee mit ;) wult ooch te gere score
  Jala: boe heer de conditie vandan haolt maag joost wete, motte veer heij Smurf veur bedaanke???

  Alvas SUCCES veur de kommende week! Iech hoop wel vaan iemes un sms-ke te kriege wat ut gewaore is! Iech hoop tot geer zalt winne vaan de DRAGONS!!!

  Tot euver 2 weke, daan bin iech d'r ooch weer bij!

  Mzzls

  en iech zal aon uuch deenke es iech aon ut zwumbad lig in spanje :B

  CHEERS

  en voetbal ze!
  uhm dennis gooie review mer wat bedoels diech met dat iech acties daon wat iech neet kin, aanders zien der wel unne gaol of 3 gevalle door miech, de deis aof en touw als of iech ga neet kin voetballe, es iech veur bin mit unne aandere kreig dee 9 vaan de 10 de bal door miech,
  oke oan ut score daor moot iech nog aon werreke, iech weet dat iech ut kin, en dat is deks ut probleem (te gere wille score), iech bin zeker neet unne perfecte voetballer, mer veur dat diech commentaar giefs moos de iers kieke wat veur un werrek iech allemaol doon uin ut veld
 • edited november -1
  Johan' dateline='1066305038" said:

  aofgelaope wedstrijd bin iech toch genog mit truk gerend! mos ins get mie fietsen! krijgste beter conditie vaan en daan kinste ooch op en neet renne :P
  aanders helste dien lip aap, iech weet trouwens neet wat op en neet rennen is. en zik diech mer niks euvermiech mit fietsen lier diech diech mer uns fatsoenlijk oto rije, en noe hoofste gein opmerking te maken vaan iech hub tenminste rijbewies, want iech bin nog neet uns begonnuh diech hubs al lessuh gehad en kins ut nog neet!
  diech bis neet zoe ech veul op en neer gerend want toch steis diech mie veur es get aanders terwijl steich begins es verdediger blijf daan auch op dien plek stoon!!!!!!!
 • edited november -1
  oe oe fleemwar... mer goot dat iech kemeel nog ff sjek op zoene VRIJE daag :P


  merreh, vin ut toch jammer dat iech zondag neet waor goon kieke, had wel geere de "revelatie" DOC aon ut werk gezeen ;D

  re?ve?la?tie (de ~ (v.), ~s)
  1 ontdekking, openbaring
 • edited november -1
  iech geef unne review boe in steht wat beter mot!! Is zoe simpel es get!

  Iesche: diech wuls te gere score en geis daan es unne kip zonder kop naor veure mit of zonder bal en soms wuls diech eine passere! mer dat kin niemes vaan us in de zaol! iech hub neet in miene review staon, welke daan ooch tots diech neet kins voetballe! En jao Iesche d'r waore un paar assist beij vaan diech! Mer hub ech neet mie de ganse wedstrijd in miene kop! Dach tot tosti ooch 3 assist heet gegeve, mer dat steht d'r ooch neet beij! Sien gewoen de deenger boes diech ins op mos litte! Iech verwach ooch tot geer zig boe iech mie op mot litte!

  Ratje: Hub toch ech genog vaan veur naor achter gerend, is diks genog veur gekomme tot iech vaan zweegel achter de bal kreeg um zoe op te bouwe! Ut zal bis sien tot iech ooch unne kier neet mit truk bin gelaope, kin ooch neet alles!

  Mer nog unne kier! iech maak unne review wie iech de wedstrijd zeen! Is logish tot d'r sommige ut missjiens neet mit eins sien! Mer sien gewoen de deenger boe opgelit motte weure! Iech hoop daan ooch tot niemes zich TE erg aongesproke veult heij mit! Kins ut beter sien es tips!

  Kins geine review sjrieve boe gein slechte deenger in staon!
 • edited november -1
  hehe, ze comeback from Johan :)

  mer toch vin ich dat altied de krediet naor de lui wat score oetgoon... bah bah ;)
 • edited november -1
  de reviews koame deks beij miech en misschien oach beij ratje zoe euver, umdat veer neet score kinne veer neet voetballe
  teminste zoe kump ut beij miech euver.

  natuurlik wat der weurt geschreve wat beter moot, doar probreer iech zeker op te lette. iech neum zeker dinger aon wat aandere tege miech zekke, iech wel oach ut liefste eedere wedstrijd winnen, okee iech bin eine kier umgekocht gewore;D
 • edited november -1
  Bin ut wel met Dennis eins... mer good. Bin trouwens aoch dix genog mit truk geloape, vraog mer aon Jala... Veur zoever mien bijdrage :P

  PS: Hub 4 assists gegeve! 2 op doc, 1 op dennis en 1 op kenarie... :)
 • edited november -1
  Tosti' dateline='1066308885" said:

  Bin ut wel met Dennis eins... mer good. Bin trouwens aoch dix genog mit truk geloape, vraog mer aon Jala... Veur zoever mien bijdrage :P

  PS: Hub 4 assists gegeve! 2 op doc, 1 op dennis en 1 op kenarie... :)
  daor hubs diech zeker geliek in, noe hubbe veer neet dex truk hove te laope, mer de bis wel mit truk gekaome toen ut moos,
  ps . iech hub eine assist op kenarie gegeve en iech dach oach aon diech mer iech neet of diech dat woars,

  maar jeh iech zal heij mer euver op hauwe aanders ..........
 • edited november -1
  Gooie review, sjus dee steekpaskes vaan tosti: die sjeijne neet beij mich oan te koome hub ich t id :P

  En tosti: neet zeure totste eet mit johan kins voebele mit t nuije koppelkes systeem (boe steit da?!?! neh dat zei er gister) : noe zoondeg is Johan der oach neet dus kinste ens zien wie good dat geit :P

  PS: De deepe bal rechs achter euver de lijn woar veur US!!! ; dee in t plefond woar veur hun... :P

  8)
 • edited november -1
  boe maak geer uuch ooch allemaol druk um wee scoort en wee neet scoort...
  iech hub in al die wedstrijde dat iech met daon ooch nog neet gescoord, dus slechter es miech kinn ut qua scorend vermooge ;D
Sign In or Register to comment.